Schiehaven noord

mei_logo.pngTekst MEI

 

De opgave van Schiehaven kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit. Enerzijds komt dit doordat voor de planontwikkeling rekening gehouden moet worden met een lange planhorizon en dus de bijbehorende onzekerheden. Anderzijds zijn er op de locatie diverse randvoorwaarden van toepassing die beperkingen stellen aan de mogelijkheden voor ontwikkeling. Door de randvoorwaarden locatie specifiek te maken deze juist als inspiratie en niet als belemmering voor toekomstige scenarioÂ’s. Door deze benadering is mogelijk geworden een voor Rotterdam uniek compact laagbouwmilieu te ontwikkelen voor gezinnen, geheel conform de stadsvisie Rotterdam.

 

In het Masterplan zijn alle gebiedseigen kenmerken benut om het gebied tot een sterk brand te maken. De relatie met historisch Delfshaven evenals de historische band met Amerika (‘the Pilgrim Fathers’) zijn gebruikt om de toeristische potentie van het gebied te benutten. Daarnaast worden extra mogelijkheden geboden om onderwijs en broedplaatsen te faciliteren.

Schiehaven Noord wordt zo een van de brandpunten in het stedelijk netwerk en biedt tevens ruimte aan gezinswoningen, atelierwoningen en woon-werk units. Het gekozen woonmilieu zal tevens aanvullende functies zoals restaurants mogelijk maken waardoor het gebied Â’s avonds en in het weekend ook een aangename plek biedt aan de bewoners van de stad.

 

Team: Robert Winkel, Menno Slijboom, Menno ven der Woude, Jaap van Dijk, Leen Kooman, Roos Limburg, Eelco Dekker, Pepijn Berghout, Roy Wijte