De Schakels

Tekst DP6dp6_logo.png

 

DE SCHAKELS

 

In de nieuwe wijk Roomburg ten oosten van Leiden worden circa 1000 woningen gebouwd. Het plangebied is opgedeeld in 6 deelgebieden. De torentjes van het deelgebied Schakels vormen de ruggengraat van de wijk. Het ontwerp van de 3 woonblokken aan het einde van deze as is door DP6 architectuurstudio gemaakt.
Er is zoveel mogelijk afstand gehouden tot de omringende bebouwing. De 3 woonblokken bevatten in totaal 61 huurwoningen, 17 woningen voor meervoudig gehandicapten welke worden ondersteund door een Steunpunt en 9 penthouses.
De 3 woonblokken staan op een half verdiepte natuurlijk geventileerde stallinggarage. Aan de zuidzijde ligt tussen de openbare stoep en de halfverdiepte garage een ecozone die aansluit bij het landschappelijke karakter aan de noordzijde van het project. Het verhoogde dek is bereikbaar door 3 hellingbanen vanaf de openbare stoep. De noord-, west- en oostzijde grenzen aan boezemwater.